1. patro

V prvním patře (nebo druhém podlaží) Polikliniky Hygie najdete lékařské ordinace obvodní, kardio-vaskulární, interní - a také zde jsou volné prostory ideální pro doplnění dalšími lékařskými službami, které jsou zvláště v centru Přerova zatím málo zastoupené.