Parkování

V zadním traktu Polikliniky Hygie Přerov se nachází celkem 34 parkovacích stání, z nichž:

  • 8 parkovacích stání je volně přístupných veřejnosti k parkování zdarma, je však možné si je pronajmout jako vyhrazená stání pro vlastní zákazníky (pokud jsou nepronajatá)
  • 1 parkovací stání slouží pro vozidla integrovaného záchranného systému
  • 2 parkovací stání jsou určena osoby s průkazem ZTP a
  • 24 parkovacích stání je rezidentních (za závorou). Parkovací stání jsou přesně přidělena jednotlivým nájemním prostorům. V případě, že některý nájemce parkovací stání nechce nebo je nájemní prostor neobsazen, je možné si takovéto stání pronajmout s podmínkou, že pokud příslušný nájemce o své parkovací stání projeví zájem, takto sjednaný nájem končí.

Pronájem parkovacích stání se řídí podmínkami uvedenými v samostatné smlouvě.

Rozpis parkovacích míst:

1 Unilabs Diagnostics k.s.   17 Arvisimax
2 MUDr. Václavík   18 Bc. Bráthová
3 MUDr. Václavík   19 Bistro Kunovský
4 MUDr. Vosmanský   20 Raiffeisen Bank
5 MUDr. Štorková   21  
6 MUDr. Los   22 Arvisimax
7 MUDr. Los   23 Arvisimax
8 MUDr. Talašová   24 Arvisimax
9 MUDr. Lančová   25 vyhrazeno pro zákazníky lékárny U Hygie
10 Arvisimax   26 vyhrazeno pro zákazníky lékárny U Hygie
11 Bc. Bráthová   27 vyhrazeno pro zákazníky lékárny U Hygie
12 MUDr. Talašová   28 parkování pro veřejnost
13 Jan Gebauer   29 parkování pro veřejnost
14 TK-OrthoPod s.r.o. (Ortopedie MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA)   30 parkování pro veřejnost
15 MUDr. Helena Šanovcová (zubní ordinace)   31 vyhrazeno pro zákazníky Bistro Kunovský
16     32 vyhrazeno pro zákazníky Bistro Kunovský

 

Poliklinika Hygie Přerov - parkování