Historie

Budova dnešní Polikliniky Hygie Přerov vznikla z původní stodoly, kterou si na své zahradě, v katastru přerovského předměstí „Šířava", v roce 1867 zbudoval Leopold Löwenrosen. Ten si dne 20. března 1870, podal na stavebním úřadu v Přerově žádost o výstavbu domu na místě stávající stodoly. Jednalo se o přízemní budovu s půdním polopatrem.

Další stavební etapou bylo rozšíření stávající budovy na dnes známou „levou polovinu domu" s dvorním rizalitem. Objekt měl sloužit jako „K.K. Bezierksamt", tedy „Okresní úřad". V přízemí byl dle plánů navržen byt služby (správce), kancelář berního úřadu, kancelář pozemkového úřadu a čtyři vězeňské cely s valenou klenbou. V patře byla kancelář představeného úřadu, nacházející se ve střední části domu s okny orientovanými do ulice (dnes Komenského), zasedací místnosti, čekána, registratura a kanceláře pracovníků úřadu.

Dům v roce 1884 získali dědictvím bratři Filip a Karel Löwenrosenové a ti si jej přestavili na luxusní bytové jednotky.

Na počátku 2. světové války byl původně židovský majetek rodiny Löwenrosen konfiskován a stal se majetkem říšským. Budova byla přestavěna pro účely epidemiologické a bakteriologické stanice s laboratořemi, prostorami pro knihovnu a obslužný personál.

Po 2. světové válce byla v budově zřízena Okresní hygienická stanice, která zde fungovala až do roku 1998. Po sametové revoluci objekt nabylo a spravovalo město Přerov, od nějž jsme jej v roce 2003 odkoupili a následně postupně přestavěli do dnešní podoby.